Stores

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vispring: Comfortbelofte en 30 jaar garantie


 

1.1 De Vispring Comfortbelofte

 

Als u merkt dat u de verkeerde veerspanning heeft gekozen voor uw matras, dan heeft u recht op een eenmalige omruiling van uw matras voor een matras met een andere veerspanning. De Comfortbelofte is enkel van toepassing op matrassen die gekocht werden van een geautoriseerde Vispring specialist met toonzaalmodellen. u moet het uitgekozen model hebben uitgeprobeerd in de winkel waar u uw aankoop deed, en moet individueel advies van een Vispring specialist ontvangen en opgevolgd hebben om u te helpen bij uw keuze en aankoop.

U mag zich enkel beroepen op de Comfortbelofte:

 • Door de Vispring specialist van wie u de matras kocht op de hoogte te brengen (tenzij deze Specialist niet langer Vispring producten verdeelt; in dat geval moet u Vispring Limited rechtstreeks op de hoogte brengen);

 • Tussen 30 en 90 dagen na levering van de matras; en

 • Op vertoning van het aankoopbewijs.


De Comfortbelofte is niet van toepassing op:

 • Aankopen op het internet of van ex-toonzaalmodellen; of

 • Matrassen die defect zijn wegens verkeerd gebruik, opzettelijke beschadiging, accidentele beschadiging (waaronder ongeautoriseerde herstellingen of veranderingen), verwaarlozing of normale slijtage.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de omruiling van de originele matras. u kunt de originele matras niet behouden. naar goeddunken van de Specialist kan u een bedrag worden aangerekend voor de kosten die samengaan met het ophalen van de originele matras en het afleveren van het plaatsvervangende product. De details van een eventueel te betalen bedrag moeten afgesproken worden met de Specialist tijdens het organiseren van de omruiling.

 • De Comfortbelofte is beperkt tot één enkele vervanging, met dezelfde maat en dezelfde matrastijk (stof). indien dit model, deze maat of stof niet langer beschikbaar is, behoudt Vispring Limited zich het recht voor om voor een geschikt alternatief te zorgen.

 • Voor Zip & Link-matrassen zal enkel één van de twee matrassen omgeruild worden. De matras kan niet omgeruild worden voor een matras uit één stuk.

 • Enkel de originele koper mag zich beroepen op de Comfortbelofte, die enkel geldig is op matrassen die in het land van aankoop blijven.


1.2 NIEUWE GARANTIE 30 JAAR

Om blijk te geven van onze hoge normen op het gebied van design, materiaal en vakmanschap, biedt Vispring Limited (Ernesettle Lane, Plymouth PL5 2TT – UK) 30 jaar garantie op uw matras en boxspring.

Op de Vispring garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Mocht enige onvolkomenheid zich voordoen aan uw Vispring matras of boxspring ten gevolge van gebrekkig materiaal of vakmanschap, zal het bedrijf deze gratis en naar eigen inzicht repareren of vervangen.

 • De Vispring garantie geldt uitsluitend voor matrassen en/of boxsprings, gekocht bij een officiële dealer en die in het land van aankoop blijven.

 • Alleen de originele koper kan aanspraak maken op de Vispring garantie. Deze garantie is niet overdraagbaar, tenzij de eiser kan aantonen dat de garantie aan hem/haar is overgedragen en hij/zij beschikt over het originele garantiedocument.

 • Elke claim dient schriftelijk bij de leverende dealer worden ingediend door de originele koper binnen één maand nadat het gebrek zich heeft aangediend, samen met het aankoopbewijs (de originele factuur of aankoopbon). De dealer zal de aard van de ingediende klacht vaststellen en het juiste plan van aanpak aanbevelen. Indien de leverende dealer niet langer zakendoet, neem dan contact op met de klantenservice van Vispring via +44 1752 366311.

 • Deze garantie is niet geldig op goederen die beschadigd zijn geraakt door buitensporig of onjuist gebruik; op goederen die per ongeluk zijn beschadigd (waaronder ongeoorloofde reparaties of aanpassingen); op goederen die in een vervuilde of onhygiënische staat zijn, of die opzettelijk zijn beschadigd. Indien er andere matrassen op boxsprings zijn gebruikt, die niet zijn geleverd door Vispring, dienen deze van voldoende kwaliteit en makelij zijn. In het geval van lattenbodems mag de ruimte tussen de latten niet meer zijn dan 7,5 cm, en het wordt ten zeerste aangeraden om een matrasonderlegger tussen het matras en de latten te leggen om de levensduur van het matras te verlengen. Gelieve niet te roken in bed en het product niet in de buurt van open vuur te plaatsen.

 • De Vispring garantie is niet van toepassing op normale slijtage.

 • Bij het niet naleven van de onderhoudsinstructies kan mogelijk geen aanspraak meer worden gemaakt op de Vispring garantie.

 • Verwijder de labels aan uw matras niet, ze garanderen dat uw matras een echt Vispring matras is en ze helpen bij het aanspraak maken op deze garantie.

 • Indien het product niet meer geleverd kan worden en niet kan worden gerepareerd, behoudt Vispring zich het recht voor om een gelijkwaardig alternatief te bieden. Indien de originele tijk van het product niet langer verkrijgbaar is, behoudt Vispring zich het recht voor om een alternatieve tijk te leveren. Vispring verplicht zich niet tot het matchen van andere elementen waar de klacht geen betrekking op heeft, door deze te vervangen door een alternatieve tijk.

 • De Vispring garantie is enkel geldig voor matrassen en boxsprings die na1 september 2018 zijn aangeschaft.

 • De Vispring garantie gaat in op de datum dat u uw garantie registreert, en is 30 jaar lang geldig.

 • Om uw Vispring garantie te activeren, dient u uw aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen te registreren, opwww.vispring.comof per post door het insturen van de ingevulde garantiekaart die u bij uw bed heeft ontvangen.

 • Bij het niet nakomen van deze instructies kan geen aanspraak worden gemaakt op de Vispring garantie.

 • Na een reparatie zal de Vispring garantie van kracht blijven vanaf de datum van registratie van het originele product.

 • Vispring raad ten zeerste aan uw matras elk seizoen om te draaien.

 • Op de overige Vispring producten zijn de volgende garantievoorwaarden van toepassing:


– Hoofdborden & omrandingen: 2 jaar garantie

– Matrastoppers: 5 jaar garantie

– Recliners (verstelbare bedden)

o Emerald-model: 3 jaar garantie op elektronische onderdelen, 5 jaar garantie op mechanismen en frames.

o Sapphire-model: 5 jaar garantie op elektronische onderdelen, mechanismen en frames.

o Topaz-model: 2 jaar garantie op elektronische onderdelen, mechanismen en frames.

o Palladium-model: 20 jaar garantie, 1 jaar op onderdelen en verrichtingen aan elektronische componenten, mechanismen en frames, 2-5 jaar op alleen de onderdelen van elektronische componenten, mechanismen en frames, 6-20 jaar op alleen het frame.

– Let op dat normale slijtage of oneigenlijk gebruik van het product niet vallen onder bovenstaande garanties, en dat deze niet van toepassing zijn op goederen die zijn beschadigd door buitensporig of onjuist gebruik; op goederen die per ongeluk zijn beschadigd (waaronder ongeoorloofde reparaties of aanpassingen); op goederen die in een vervuilde of onhygiënische staat zijn, of die opzettelijk zijn beschadigd.

– Accessoires

o Matrasbeschermers: 2 jaar garantie

o Hoofdkussens: 2 jaar garantie

o Matrasonderleggers, boxspring mantles: 12 maanden garantie

o In elk geval

 • vallen de volgende zaken onder de garantie:

 • Het losraken van de stiksels

 • Gebrekkig vakmanschap tijdens de productie, zoals gaten of fouten in de tijk, loslatende veertjes/dons uit het product, verplaatsende of klonterende vulling

 • De volgende zaken vallen niet onder de garantie:

 • Beschadiging veroorzaakt door misbruik of onverwachte slijtage

 • Indien er bewijs is voor verkeerd gebruik of misbruik van het product, of gebruik anders dan normaal huishoudelijk gebruik door uzelf of uw gezin

 • Indien huisdieren zijn toegelaten om over het product te lopen of erop te slapen

 • Onhygiënische kussens, matrasbeschermers of toppers

 • Onbedoelde beschadiging; dit soort schade wordt gedekt door uw inboedelverzekering

 • Onderhoud, inspectie of reiniging van het product

 • Het niet naleven van de instructies van de fabrikant

 • Opzettelijke beschadiging of verwaarlozing van het product

 • Op de garantie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • Het product dient te worden aangeleverd in een schone, hygiënische toestand, in een bedhoes en met het aankoopbewijs.

 • Vispring behoudt zich het recht voor om alternatieve, vergelijkbare materialen te gebruiken waar het origineel niet langer beschikbaar is, maar de stof kan niet altijd precies hetzelfde zijn als het origineel.

 • Gelieve de onderhoudsinstructies op te volgen om aanspraak te kunnen blijven maken op deze garantiebepalingen.

 • In het geval van een geschil kan Vispring Limited de producten onafhankelijk laten inspecteren door een erkende en gekwalificeerde organisatie zoals FIRA (Furniture Industry Research Association), alvorens over te gaan tot reparatie of vervanging.

 • In overeenstemming met het volgende punt in dit garantieplan, is uw enige oplossing volgens de Vispring garantie reparatie, vervanging of terugbetaling of een creditnota ter waarde van maximaal de aankoopwaarde van het originele product (waar van toepassing).

 • Elke garantie die wordt aangeboden door Vispring dient ter aanvulling van, en niet in plaats van, enige rechten waar u wettelijk als consument aanspraak op kunt maken. De Vispring garantie is niet van invloed op uw wettelijk erkende rechten.

 • De voorwaarden van de Vispring garantie en van de andere door Vispring geboden garanties worden beheerd door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving en worden onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.


Algemene voorwaarden websitegebruik 1. Introductie

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website.

  2. Door gebruik van onze website gaat u volledig akkoord met deze algemene voorwaarden. Dienovereenkomstig, wanneer u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden of een onderdeel daarvan, dient u onze website niet te gebruiken.

  3. Wanneer u een brochure aanvraagt of een registratie voor garantie indient, vragen we u om expliciet akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

  4. U dient 18 jaar of ouder te zijn om een brochure aan te vragen of een registratie voor garantie in te dienen. Door onze website te gebruiken of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, garandeert en verklaart u aan ons dat u minimaal 18 jaar oud bent.

  5. Onze website maakt gebruik van cookies; door gebruik te maken van onze website of akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacy- en cookiebeleid. 2. Auteursrechtverklaring

  1. Copyright (c) 2015 Vispring Ltd.

  2. Onderhevig aan de expliciete bepalingen van deze algemene voorwaarden:

   1. bezitten en beheren wij, samen met onze licentiegevers, alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van onze website en het materiaal op onze website; en

   2. alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van onze website en het materiaal op onze website zijn voorbehouden.

 3. Licentie voor gebruik van de website

  1. Het is toegestaan om:

   1. pagina’s van onze website in een internetbrowser te bekijken;

   2. pagina’s van onze website te downloaden om op te slaan in een internetbrowser;

   3. pagina’s van onze website te printen; en

   4. audio- en videobestanden van onze website te streamen; in overeenstemming met de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.  2. Met uitzondering van de expliciete toestemming zoals vermeld in Hoofdstuk 3.1 of de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, is het verboden om enig materiaal van onze website te downloaden of enig dergelijk materiaal op uw computer op te slaan.

  3. U mag onze website alleen gebruiken voor uw eigen persoonlijke of zakelijke doeleinden, en u mag onze website niet gebruiken voor enig ander doeleinde.

  4. Tenzij expliciet toegestaan door deze algemene voorwaarden, is het verboden om enig materiaal op onze website te bewerken of op enige andere wijze aan te passen.

  5. Tenzij u in bezit bent van de relevante rechten over het materiaal, is het niet toegestaan om:

   1. materiaal van onze website opnieuw te publiceren (waaronder herpublicatie op een andere website);

   2. materiaal van onze website te verkopen, verhuren of een sublicentie te verlenen;

   3. enig materiaal van onze website in het openbaar te vertonen;

   4. materiaal van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of op andere wijze te exploiteren voor commerciële doeleinden; of

   5. materiaal van onze website te redistribueren.  6. Ondanks hoofdstuk 3.5 is het toegestaan om onze nieuwsbrief in digitale vorm naar enig andere persoon te sturen.

  7. We behouden ons het recht voor om toegang tot onze volledige website of gedeeltes daarvan naar ons eigen inzicht te beperken. Het is verboden om enige toegangsbeperkingen op onze website te omzeilen of te veronachtzamen of te proberen deze te omzeilen of te veronachtzamen. 4. Acceptabel gebruik

  1. Het is niet toegestaan om:

   1. onze website op een manier te gebruiken of enige actie te ondernemen die schade aanricht of kan aanrichten of afbreuk doet aan de prestatie, beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website;

   2. onze website op een manier te gebruiken die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of die in verband kan worden gebracht met enig onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doeleinde of activiteit;

   3. onze website te gebruiken om enig materiaal te kopiëren, opslaan, hosten, overbrengen, versturen, gebruiken, publiceren of distribueren dat bestaat uit (of gelinkt is aan) enige vorm van spyware, een computervirus, Trojaans paard, computerworm, keylogger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware;

   4. enige systematische of geautomatiseerde activiteiten met betrekking tot gegevensverzameling uit te voeren (waaronder in alle gevallen webscraping, data mining, data-extractie en data harvesting) op of met betrekking tot onze website zonder onze expliciete schriftelijke toestemming;  2. Het is verboden om verzamelde data op onze website te gebruiken om contact op te nemen met personen, bedrijven of andere personen of instanties.

  3. U dient ervoor te zorgen dat alle informatie die u ons via onze website, of met betrekking tot onze website verschaft, juist, nauwkeurig, actueel, volledig en niet-misleidend is. 5. Beperkte garantie

  1. We garanderen niet en staan niet in voor:

   1. de volledigheid of juistheid van de op onze website gepubliceerde informatie;

   2. het up-to-date zijn van het materiaal op onze website; of

   3. het beschikbaar blijven van de website of enige dienst op de website.  2. We behouden ons het recht voor om enige of alle diensten op onze website te beëindigen of te wijzigen, en om het publiceren van onze website naar ons eigen inzicht op enig moment te beëindigen, zonder kennisgeving of toelichting; en tenzij expliciet anders vermeld in deze algemene voorwaarden, kunt u geen aanspraak maken op enige compensatie of andere betaling naar aanleiding van beëindiging of wijziging van enige dienst op de website, of wanneer we stoppen met het publiceren van onze website.

  3. We sluiten alle verklaringen en garanties met betrekking tot de onderwerpen van deze algemene voorwaarden, onze website en het gebruik van onze website zoveel mogelijk uit, zoals toegestaan door het toepasselijk recht en onderhevig aan Hoofdstuk 6.1. 6. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

  1. Niets in deze algemene voorwaarden zal:

   1. enige aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid beperken of uitsluiten;

   2. enige aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze valsheid in geschrifte beperken of uitsluiten;

   3. enige aansprakelijkheid beperken die niet is toegestaan onder toepasselijk recht; of

   4. enige aansprakelijkheid uitsluiten die niet mag worden uitgesloten onder toepasselijk recht.  2. De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in dit Hoofdstuk 6 en elders in deze algemene voorwaarden:

   1. zijn onderhevig aan Hoofdstuk 6.1; en

   2. bepalen alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of die betrekking hebben op de onderwerpen in deze algemene voorwaarden, waaronder aansprakelijkheden die voortvloeien uit een overeenkomst, wegens onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid) en wegens schending van een wettelijke verplichting.  3. In zoverre onze website en de informatie en diensten op onze website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van enigerlei aard.

  4. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies voortvloeiend uit enige buiten onze macht liggende gebeurtenis of gebeurtenissen.

  5. We zijn niet aansprakelijk voor enig bedrijfsverlies, waaronder (in alle gevallen) verlies of aantasting van winst, inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie, verwachte besparingen, handel, contracten, commerciële mogelijkheden of goodwill.

  6. We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of corruptie van enige data, database of software.

  7. We zijn niet aansprakelijk voor enig speciaal, indirect of resulterend verlies of schade.

  8. U aanvaardt dat we er baat bij hebben om de persoonlijke aansprakelijkheid van onze functionarissen en personeelsleden te beperken, en met het oog hierop erkent u dat we een instantie zijn met een beperkte aansprakelijkheid; u stemt ermee in om geen enkele claim persoonlijk bij onze functionarissen of personeelsleden in te dienen met betrekking tot enig verlies dat u lijdt in verband met de website of deze algemene voorwaarden (dit vormt uiteraard geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van de instantie met beperkte aansprakelijkheid zelf voor de handelingen en de nalatigheid van onze functionarissen en personeelsleden). 7. Schending van deze algemene voorwaarden

  1. Onder alle voorbehoud van onze andere rechten met betrekking tot deze algemene voorwaarden, wanneer u deze algemene voorwaarden op enige wijze schendt, of wanneer we redelijkerwijs vermoeden dat u deze algemene voorwaarden op enige wijze hebt geschonden, mogen we:

   1. u één of meer formele waarschuwingen sturen;

   2. u tijdelijk toegang tot onze website weigeren;

   3. u permanent toegang tot onze website weigeren;

   4. computers die uw IP-adres gebruiken toegang tot onze website blokkeren;

   5. contact opnemen met één of al uw internetproviders en hen verzoeken om toegang tot onze website te blokkeren;

   6. gerechtelijke stappen tegen u ondernemen, hetzij voor contractschending of op andere grond; en/of

   7. uw account op onze website opschorten of verwijderen.  2. Indien we uw toegang tot onze website of een deel daarvan opschorten of verbieden, mag u geen actie ondernemen om deze opschorting of dit verbod of blokkade te omzeilen (waaronder in alle gevallen het aanmaken en/of gebruiken van een ander account). 8. Variatie

  1. We wijzigen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd.

  2. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn vanaf de datum van publicatie op de website van toepassing op het gebruik van onze website, en u doet hierbij afstand van enig recht dat u in andere opzichten heeft om op de hoogte te worden gebracht van of om in te stemmen met gewijzigde versies van de algemene voorwaarden. / We sturen u een schriftelijke kennisgeving van enige wijziging in deze algemene voorwaarden, en de gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum dat we u deze kennisgeving sturen. Wanneer u niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden dient u onze website niet langer te gebruiken.

  3. Wanneer u expliciet akkoord bent gegaan met deze algemene voorwaarden, vragen we om uw expliciete akkoord op enige gewijzigde versie van deze algemene voorwaarden. Indien u niet expliciet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden binnen de door ons gestelde periode, zullen we uw account op de website uitschakelen of verwijderen, en dient u de website niet langer te gebruiken. 9. Toekenning

  1. U stemt er bij deze mee in dat we onze rechten en/of plichten mogen toekennen, overdragen, uitbesteden of er op andere wijze mee omgaan, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

  2. U mag uw rechten en/of plichten niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming toekennen, overdragen, uitbesteden of er op andere wijze mee omgaan krachtens deze algemene voorwaarden. 10. Scheidbaarheid

  1. Indien door enige rechtbank of andere bevoegde instantie wordt vastgesteld dat een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig en/of niet-uitvoerbaar is, blijven de overige bepalingen van kracht.

  2. Indien enige onwettige en/of niet-uitvoerbare bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig of niet-uitvoerbaar wordt indien een gedeelte ervan zou worden verwijderd, wordt dat gedeelte beschouwd als zijnde verwijderd, en blijft de rest van de bepaling van kracht. 11. Derdenrechten

  1. Deze algemene voorwaarden zijn in ons en uw belang, en zijn niet bedoeld om in het belang te zijn van of uitvoerbaar te zijn door derden.

  2. Het aanwenden van derdenrechten krachtens deze algemene voorwaarden is niet onderhevig aan instemming van derden. 12. Gehele overeenkomst

  1. Onderhevig aan Hoofdstuk 6.1 vormen deze algemene voorwaarden, samen met ons privacy- en cookiebeleid, de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website, en deze doen alle voorgaande overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website teniet. 13. Wetgeving en jurisdictie

  1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd naar de Engelse wetgeving.

  2. Enig geschil met betrekking tot deze algemene voorwaarden wordt onderworpen aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken. 14. Openbaar maken van wet- en regelgeving

  1. We zijn geregistreerd lid van de ‘Nation Bedding Federation’; u kunt de online versie van het register vinden op www.bedfed.org.uk/directory-members/

  2. We zijn bovendien lid van de www.thefurnitureombudsman.org

  3. Ons btw-nummer is 927490010 15. Persoonlijke gegevens en privacy

  1. Introductie

   1. We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te waarborgen; in dit beleid zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens.

   2. Tijdens uw eerste bezoek aan onze website vragen we u om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden in dit beleid. / Door gebruik te maken van onze website en akkoord te gaan met dit beleid, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.  2. Verzamelen van persoonlijke gegevens

   1. We verzamelen, slaan op en gebruiken de volgende soorten persoonlijke gegevens:

    • informatie over uw computer en over uw bezoek aan en gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaviews en navigatiepaden binnen de website);

    • informatie die u ons verschaft bij het registreren van uw garantie of het aanvragen van een brochure via onze website (waaronder uw e-mailadres);

    • informatie die u ons verschaft bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief (waaronder uw naam en e-mailadres);

    • informatie vermeld in of met betrekking tot enige communicatie die u ons per post of via onze website verstuurt (waaronder de inhoud van de communicatie zelf en metagegevens in verband met de communicatie);

    • en enige andere persoonlijke gegevens die u naar ons wenst te sturen.   2. Voordat u ons toegang verschaft tot de persoonlijke gegevens van iemand anders, dient u toestemming van die persoon te vragen voor zowel het overhandigen als het verwerken van die persoonlijke gegevens, in overeenstemming met de voorwaarden van dit beleid.  3. Gebruik van uw persoonlijke gegevens

   1. Persoonlijke informatie die naar ons wordt verstuurd via onze website zal worden gebruikt voor de in dit beleid of op de betreffende pagina’s van de website vermelde doeleinden.

   2. We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

    • onze website en ons bedrijf te beheren;

    • onze website aan uw wensen aan te passen;

    • u te verwijzen naar leveranciers van goederen of diensten waarin u hebt aangegeven interesse te hebben;

    • ervoor te zorgen dat leveranciers van goederen of diensten waarin u hebt aangegeven interesse te hebben, contact met u op kunnen nemen;

    • u (niet-marketing) commerciële communicatie te sturen;

    • u notificatiemails te sturen waar u specifiek om hebt gevraagd;

    • u onze online nieuwsbrief te sturen, wanneer u deze hebt aangevraagd (u kunt ons te allen tijde laten weten wanneer u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen);

    • u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf te sturen waarvan we denken dat het interessant kan zijn voor u, per post of, wanneer u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven, per e-mail of een vergelijkbare technologie (u kunt ons te allen tijde laten weten wanneer u niet langer marketingcommunicatie wenst te ontvangen);

    • derde partijen statistische informatie over onze gebruikers te verschaffen (maar die derde partijen kunnen onmogelijk individuele gebruikers identificeren aan de hand van die informatie);

    • vragen en klachten veroorzaakt door of naar aanleiding van uw gebruik van onze website te behandelen;

    • onze website veilig te houden en fraude te voorkomen;

    • naleving van de algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van onze website te controleren.

  4. Openbaar maken van persoonlijke gegevens

   1. We kunnen uw persoonlijke gegevens doorsturen naar onze functionarissen, agenten of verkooppunten, voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor de doelstellingen zoals uiteengezet in dit beleid.

   2. We kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:

    • in de mate waarin we hiertoe wettelijk verplicht zijn;

    • in verband met enige actuele of toekomstige gerechtelijke stappen;

    • om onze statuten vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ter preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s);

    • aan enige persoon van wie we redelijkerwijs verwachten dat deze bij een rechtbank of andere bevoegde instantie die persoonlijke informatie op zal vragen, waarbij het naar ons redelijk oordeel aannemelijk is dat een dergelijke rechtbank of instantie redelijkerwijs bevel zal geven tot verstrekking van die persoonlijke informatie.   3. Tenzij anders vermeld in dit beleid, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan derden.  5. Internationale gegevensoverdracht

   1. Informatie die we verzamelen, kan worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen tussen alle landen waar we actief zijn, zodat we de informatie in overeenstemming met dit beleid kunnen gebruiken.

   2. Informatie die we verzamelen, kan worden overgedragen naar de volgende landen die geen wetten hebben op het gebied van gegevensbescherming gelijk aan de geldende wetten in de Europese Economische Ruimte: de Verenigde Staten, Rusland, China en India.

   3. U stemt expliciet in met overdracht van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in dit Hoofdstuk 5.  6. Behouden van persoonlijke gegevens

   1. In dit Hoofdstuk 6 wordt het beleid en de procedure ten aanzien van databehoud uiteengezet, die ervoor moeten zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke plichten ten aanzien van behoud en verwijderen van persoonlijke gegevens.

   2. Persoonlijke informatie die we voor enig(e) doeleinde(n) verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doeleinde of die doeleinden.

   3. Onder voorbehoud van Hoofdstuk 6.2 zullen we persoonlijke gegevens binnen de hieronder vermelde categorieën doorgaans verwijderen op de hieronder vermelde datum/tijd:

    • gegevens met betrekking tot het aanvragen van een brochure zal na 365 dagen worden verwijderd.   4. Ondanks de overige bepalingen van dit Hoofdstuk 6 zullen we documenten (waaronder digitale documenten) met persoonlijke gegevens behouden:

    • in de mate waarin we hiertoe wettelijk verplicht zijn;

    • wanneer we denken dat de documenten relevant kunnen zijn voor enige actuele of toekomstige gerechtelijke stappen; en

    • om onze statuten vast te stellen, uit te oefenen of te beschermen (waaronder het verstrekken van informatie aan anderen ter preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico’s).

  7. Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

   1. We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of aanpassing van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

   2. We zullen alle persoonlijke gegevens die u verstuurt opslaan op onze veilige (met wachtwoord en een firewall beschermde) servers.

   3. U erkent dat de overdracht van informatie via internet intrinsiek onveilig is, en dat we de veiligheid van online verstuurde gegevens niet kunnen garanderen.

   4. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).  8. Wijzigingen

   1. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door het publiceren van een nieuwe versie op onze website.

   2. We raden u aan deze pagina af en toe te controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met de in dit beleid aangebrachte wijzigingen.  9. Uw rechten

   1. U hebt het recht om ons te vragen u enige persoonlijke gegevens op te vragen die we van u bewaren. Voor het overhandigen van dergelijke informatie geldt het volgende:

    • betaling van een tarief dat op dit moment is vastgesteld op GBP 10; en

    • het overleggen van het nodige bewijs van uw identiteit (voor dit doeleinde vragen we u doorgaans om een kopie van uw paspoort en een originele kopie van een factuur van een nutsbedrijf waar uw huidige adres op vermeld staat).   2. We houden mogelijk persoonlijke informatie die u opvraagt achter, in de mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

   3. U mag ons te allen tijde opdracht geven om uw persoonlijke gegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden.

   4. In de praktijk zult u ofwel expliciet vooraf instemmen met ons gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden, ofwel zullen we u de mogelijkheid bieden om af te zien van het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.  10. Websites van derde partijen

   1. Onze website bevat hyperlinks naar en gegevens van websites van derde partijen.

   2. We hebben geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en de praktijken van derde partijen.  11. Bijwerken van informatie

   1. Laat ons a.u.b. weten wanneer de persoonlijke gegevens die we van u hebben, moeten worden aangepast of bijgewerkt.

 16. Cookies

  1. Over cookies

   1. Een cookie is een bestand met een identificatiecode (een serie letters en cijfers) die door een webserver naar een andere webbrowser wordt gestuurd, en door de browser wordt opgeslagen. De identificatiecode wordt vervolgens telkens teruggestuurd naar de server wanneer de browser een pagina van de server opvraagt.

   2. Cookies kunnen permanente cookies of sessiecookies zijn. Een permanent cookie wordt door een webbrowser opgeslagen en blijft bestaan tot de vastgestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker wordt verwijderd vóór de vervaldatum. Een sessiecookie vervalt na afloop van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt afgesloten.

   3. Cookies bevatten doorgaans geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar uw persoonlijke informatie die we opslaan, kan worden gelinkt aan de informatie die wordt opgeslagen in en verkregen door cookies.

   4. Cookies kunnen door webservers worden gebruikt om gebruikers te identificeren en traceren tijdens het navigeren op de verschillende pagina’s van een website, en om gebruikers die terugkeren naar een website te identificeren.  2. Onze cookies

   1. We maken op onze website zowel gebruik van sessie- als permanente cookies.

   2. De namen van de cookies die we op onze website gebruiken en de doeleinden waar ze voor worden gebruikt, worden hieronder uiteengezet:

    1. we gebruiken [_ga] op onze website om gebruikers te traceren tijdens het navigeren op onze website.

  1. Analysecookies

   1. We maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren.

   2. Onze dienst voor webanalyse genereert statistische en andere informatie over websitegebruik door middel van cookies.

   3. De analysecookies die door onze website worden gebruikt hebben de volgende namen: _utma, _utmb, _utmc en _utmz.

   4. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website.

   5. Het privacybeleid van onze dienst voor webanalyse is te raadplegen op: http://www.google.com/policies/privacy/.  2. Blokkeren van cookies

   1. Via de meeste browsers kunt u cookies weigeren; bijvoorbeeld:

    • in Internet Explorer (versie 10) kunt u cookies blokkeren door middel van de instellingen voor het opheffen van cookie-verwerking, door te klikken op “Extra”, “Internet-opties”, “Privacy” en dan “Geavanceerd”;

    • in Firefox (versie 24) kunt u alle cookies blokkeren door te klikken op “Extra”, “Opties”, “Privacy”, en dan “Aangepaste instellingen voor geschiedenis” te kiezen in het drop-down menu, en “Cookies van website accepteren” uit te vinken; en

    • in Chrome (versie 29) kunt u alle cookies blokkeren via het “Aanpassen en beheren” menu, en te klikken op “Instellingen”, “Geavanceerde instellingen” en “Instellingen inhoud”, en dan onder het kopje “Cookies” te kiezen voor “Sites niet toestaan gegevens in te stellen”.   1. Het weigeren van alle cookies heeft een negatief effect op de gebruiksvriendelijkheid van veel websites.

   2. Wanneer u cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies op onze website gebruiken.  1. Verwijderen van cookies

   1. U kunt cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen, bijvoorbeeld:

    • in Internet Explorer (versie 10) dient u cookiebestanden handmatig te verwijderen (raadpleeg hiervoor de instructies op http://support.microsoft.com/kb/278835);

    • in Firefox (versie 24) kunt u cookies verwijderen door te klikken op “Extra”, “Opties” en “Privacy”, dan te kiezen voor “Gebruik standaardinstellingen voor geschiedenis”, te klikken op “Toon cookies”, en vervolgens te klikken op “Alle cookies wissen”; en

    • in Chrome (versie 29),